Regn med mere

AKTUELT / 29.06.20

Foto: Forside, Regn med mere.

Ny grundbog i håndtering af regnafstrømning

‘Regn med mere’ er en godt 200 siders grundbog i håndtering af regnafstrømning. De traditionelle rørbasererede afvandingssystemer er under pres. Derfor er udgangspunktet lokal afledning af regnvand (LAR) hvor man efterligner nedbørens naturlige afstrømning og finder plads til vandet i byens landskab. Det kan være billigere og mere fleksibelt, men grundtanken er også en anden fordi LAR anerkender regn som en ressource. En ressource som kan skabe merværdi for byen, f.eks. bedre rekreative områder og bedre vilkår for naturen i byen. Bogen bygger bro mellem landskabsarkitekter, ingeniører, miljøkemikere, biologer, byplanlæggere og andre der arbejder med klimatilpasning og bæredygtig byudvikling. Ambitionen er at skabe et fælles videngrundlag og samtidig inspirere til udvikling af fremtidens løsninger. Bogen dækker alt fra definition af LAR-elementer til dimensionering, måling af jordens hydrauliske nedsivningsevne, håndtering af vandets kvalitet og fremme af biodiversitet til drift, totaløkonomi og merværdibetragtninger.

Bag udgivelsen står Marina Bergen Jensen, hortonom, ph.d. og professor i klimatilpasning ved Københavns Universitet; Antje Backhaus, landskabsarkitekt MDL, ph.d. og medejer af tegnestuen gruppe F i Berlin; samt Ole Fryd. civilingeniør, ph.d. og lektor i byplanlægning ved Københavns Universitet. Alle tre har siden 2007 beskæftiget sig intensivt med LAR, både videnskabeligt og i praksis, og ofte i fælles projekter i Danmark og udlandet.

„Bogen forbinder de vigtige tekniske aspekter af regnvandshåndteringen med designaspekter og erfaringer fra praksis. Alle tre forfatteres egne erfaringer og faglige styrker er samlet og giver et helhedsbillede af regnvandshåndtering i byen. Samtidig kan bogen bruges som et opslagsværk når man leder efter et konkret svar. Bogen indeholder mange af vores egne tegninger som vi har udviklet gennem undervisningen til at illustrere de komplekse aspekter. Det er et vigtigt emne i vores tid. Vi er under pres for at ændre den aktuelle praksis, og jeg tror på at vores bog kan være et centralt hjælpeværktøj i denne proces.“ udtaler Landskabsarkitekt MDL, Antje Backhaus.

‘Regn med mere’ er udgivet på Grønt Miljø. Bestil den her.

Tornhøj Kickstarter, Aalborg / Marianne Levinsen Landskab

Læs mere

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at benytte vores website accepterer du brugen af cookies.

Cookiepolitik >