Strategiseminar 2020 på Nørrebro

AKTUELT / 08.09.20

Foto fra bestyrelsens strategiseminar på Sidecar på Nørrebro. Fra venstre: Tine Gils, Rikke Thiirmann Thomsen, Signe Moos, Julie Linke Bank, Martin Hedevang Andersen, Susanne Renée Grunkin, Catrine Hancke, Maria Boe-Whitehorn, Lukas Anker Christiansen & Emilie Kjeldsen Kjær. Fotograf: Katrine Lundemark

Danske Landskabsarkitekters bestyrelse har afholdt det årlige strategiseminar - få et overblik over dagens drøftelser

Det årlige strategiseminar blev slutningen af august skudt i gang på Nørrebro i København. Her tilbragte bestyrelse en hel dag med at diskutere fokusområder i årets virksomhedsplan, medlems- og sponsorpleje. Bestyrelsen blev valgt til generalforsamlingen 2020 i juni, der tidligere måtte se sig udskudt pga. COVID-19 nedlukning. Generalforsamlingens drøftelser lå derfor friskt i hukommelsen, da foreningens fokus for det næste år blev diskuteret.

Virksomhedsplanens pkt. 3 fortsættes til næste år

Det blev som en start aftalt, at bestyrelsen fortsætte målsætningen om ØGET OPMÆRKSOMHED PÅ LANDSPLANLÆGNING jf. pkt. 3 i Virksomhedsplanen henover de næste år. COVID-19 har forkortet arbejdsperioden betydeligt. Vi havde i den forbindelse inviteret chefkonsulent MDL Anker Madsen fra Friluftsrådet til at perspektivere og diskutere DL’s indsats indenfor landsplanlægning. Stor tak til Anker for værdifulde og kloge indspark! Det blev lagt fast, at vi skulle arbejde videre med tre fokuspunkter:

  • Energiplanlægning
  • Skovrejsning
  • Infrastruktur

Medlemspleje har topprioritet

DL’s medlemmer står i centrum, når bestyrelsen drøfter nye tiltag og indsatser. Bestyrelsesmedlem Martin Hedevang Andersen var på pletten med et oplæg om fornyet fokus på medlemskaber ud fra DL’s tre fyrtårne: arrangementer, tidsskriftet Landskab samt titlen MDL, der tilsammen danner et stærkt fundament for foreningen.

#

Foto: Drøftelser og debat på strategiseminar, iblandt Martin Hedevang Andersens oplæg. Fotograf: Susanne Renée Grunkin

Det gode sponsorsamarbejde

Muligheder for at tilbyde nye samarbejdsformer med sponsornetværket blev drøftet. Gode idéer og initiativer blev fremlagt, alle med henblik på at skabe mere videndeling mellem sponsorerne og DL’s medlemmer.

Danske Landskabsarkitekter har 90 års jubilæum

I 2021 fylder foreningen Danske Landskabsarkitekter 90 år, og dette skal naturligvis markeres det kommende år. Samtidig er DL vært ved Nordisk Kongres. Der ligger her et stort arbejde og der skal nedsætte et jubilæumsudvalg, som kan sætte rammerne for en fejring. Er du interesseret i at bidrage så kontakt os endelig – vi har brug for alle gode kræfter!

Følg med her på sitet og på foreningens øvrige nyhedsplatforme og læs om de aktiviteter og initiativer som iværksættes af bestyrelsen henover det næste år. Du kan også få overblik i Danske Landskabsarkitekters Årshjul som opdateres løbende.

#

Foto: Efter en travl dag med mange punkter på dagsordenen får bestyrelsen en velfortjent fyraftensdrink. Fotograf: Katrine Lundemark

Solrødgård Klima- og Miljøpark, Hillerød / GottliebPaludan Architects

Læs mere

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at benytte vores website accepterer du brugen af cookies.

Cookiepolitik >