Hanna Höhne

Landskabsarkitekt MDL Hanna Höhne dimitterede fra Københavns Universitet i juni 2022. I dette portræt giver Hanna et indblik i sit inspirerende speciale 'Layered Landscapes - Discovering the other potentials of touristic coastal destinations', og fortæller om sine fremtidsdrømme og medlemskabet i Danske Landskabsarkitekter

Uddannet fra: Københavns Universitet 2022

af Hanna Höhne, august 2022

Interview tilrettelagt og redigeret af Caroline Toftild, stud.hort.arch MDL

Landskabsarkitekt MDL Hanna Höhne dimitterede fra Københavns Universitet i juni 2022. I dette portræt fortæller Hanna om sit speciale, fremtidsdrømme og medlemskabet i Danske Landskabsarkitekter. Portrættet er det andet i miniserien om nyuddannede medlemmer fra årgang 2022

Hvad handler dit speciale om?

Mit speciale ‘Layered Landscapes – Discovering the other potentials of touristic coastal destinations’, vejledet af Anna Aslaug Lund og Ole Fryd, svarer på den voksende kritik af konventionel turismeudvikling og dens udfordringer, så som ødelæggelsen af landskaber, stigende sociale og økonomiske uligheder og overbrug. Gennem de seneste årtier har turismen udviklet sig på en ukontrolleret måde og resulterer i stadig flere negative påvirkninger på både lokalsamfund såvel som miljøet. På trods af store mængder af forskning om hvordan man kan øge bæredygtighed i turisme, er forholdsvis få rumlige tilgange blevet fremført, hvilket er det, mit speciale refererer til. Da jeg selv er vokset op i et turismepræget kystområde, har jeg fulgt den negative udvikling i et område, der overvejende fokuserer på turismen og lægger et stort pres på sensitive landskaber. Specialet skal motivere til at udforske forskellige former for turisme og at opleve landskaber anderledes, se på andre sider af et område end det åbenbare.

Konceptet connect - expand - discover understøtter en mangefacetteret udforskning af kommunens narratives.

Mit arbejde præsenterer en anden tilgang til at øge turismen i kystdestinationen i Halsnæs kommune i det nordlige Sjælland i Danmark ved at transformere og udvide narratives. Med det nuværende ensidige fokus på kystturisme følger manglende hensyntagen til andre områder og aspekter, ligesom et enestående fokus på turisme skaber en sårbar position for fremtidig udvikling og robusthed. For at løse disse problemstillinger præsenterer denne afhandling et nyt turismekoncept baseret på en rumlig tilgang. Det i dag ensidige fokus på turisme langs kysten fordeles på forskellige lag og aspekter, kommunen og dens mangfoldige landskaber kan tilbyde.

Tre nye ruter giver adgang og vejledning.

Tre nye ruter gennem kommunen sammenvæver mangfoldigheden af opdagede fortællinger og lag, der kan udforskes, mens der fokuseres på stærke landskabsoplevelser, efter tankegangen om, at vejen i sig selv er destinationen. På den måde bliver folk fordelt mere ligeligt, så presset på den i forvejen meget brugte kyst mindskes. Ruterne giver mulighed for et udvidet samspil med lokalsamfundet og dets landskaber med en yderligere udvidelse af kommunens karakter til følge.

Forslaget om tre landmarks langs én rute fremhæver de rumlige muligheder, som de lokale landbrugslandskaber giver for udforskning og videreudvikling. De viser et stort potentiale for at bidrage til mere bæredygtige landskabsudviklinger, hvorigennem turismen i sig selv kan blive gavnlig, da det at gå på ruterne bliver en landskabsuddannelse udover en landskabsoplevelse.

Langs ruten markerer subtile designinterventioner særlige landskabsstrukturer og kulturhistoriske typologier uden at tage fokus fra landskabet, mens landmarks kontrasterer eksisterende funktioner med fremtidige potentialer.

Økologiske, kulturelle og sociale synergier er resultatet af en sammenvævning og ny fortolkning af lokale potentialer.

Med et særligt fokus på gang som en måde at bevæge sig gennem landskaber, fremhæver mit arbejde dets potentialer som en drivkraft for landskabsoplevelse og en bæredygtig transportform. At give folk mulighed for at udforske landskaber til fods støtter ikke kun en reduceret brug af biler, men giver dem mulighed for at slappe af, socialisere og opdage omgivelserne i et tempo, der passer til attraktionerne langs ruterne.

Samlet set bidrager mit speciale til diskussionen om, hvordan turismen kan og skal udvikle sig yderligere ved at pege på, hvordan faget landskabsarkitektur kan give rumlige løsninger til at nærme sig turismens stigende problemer. Det skal forstås som en forebyggende strategi og et forslag til at undgå de negative konsekvenser turisme kan have og samtidig favorisere bæredygtig udvikling i stedet.

Portrætfoto af Hanna Höhne. Fotograf Leander Olkner

Hvad drømmer du om at arbejde med?

Efter at have arbejdet med diverse storskala planlægningsprojekter i de sidste år, sætter jeg pris på at arbejde på tværs af skalaer, discipliner og med det større billede for øje. Som et resultat af det er min interesse at arbejde i et miljø, der praktiserer og værdsætter disse interaktioner og deres potentiale. Jeg håber desuden at udvide min viden om småskala planlægning som et supplement til store designs. Med den hastigt stigende indflydelse af klimaforandringer ser jeg det som en nødvendighed at arbejde med projekter, der ikke kun tager hensyn for disse omstændigheder, men betragter følsomhed over for dem som normalt. Derudover håber jeg at kunne bidrage til mere overordnet vidensgenerering, der ikke kun vil svare til et specifikt rumligt design, men relaterer til vores overordnede praksis.

Hvorfor har du valgt at være medlem af DL?

Danske Landskabsarkitekter har været en platform for inspiration, information og motivation til at udforske den danske landskabsarkitekturverden. At kunne have overblik over potentielle kontakter, muligheder for at udveksle med andre og en oversigt over de projekter, der kan opdages over hele Danmark, er de aspekter, som jeg sætter stor pris på. Derudover giver dét at modtage tidsskriftet Landskab mere indsigt i aktuelt arbejde og emner, som man måske ikke havde tænkt på. Samlet set ser jeg det som en informativ platform med den ekstra fordel af motiverende input relateret til vores profession.Læs hele Hannas projekt ‘Layered Landscapes – Discovering the other potentials of touristic coastal destinations’ på ISSUU:

Plads til naturen – Remiseparken, København / BOGL

Læs mere

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at benytte vores website accepterer du brugen af cookies.

Cookiepolitik >