Eirik Bruun & Simon Klindt

Landskabsarkitekt MDL Eirik Bruun & landskabsarkitekt Simon Klindt dimitterede fra Københavns Universitet i juni 2023. I dette portræt giver de et indblik i deres inspirerende speciale 'Den Grønne Kødby – Nature-based solutions for Urban Resilience in Kødbyen, Copenhagen' og fortæller om fremtidsdrømme og medlemskabet i Danske Landskabsarkitekter

Den Grønne Kødby isometric

Uddannet fra: Københavns Universitet 2023

af Eirik Bruun & Simon Klindt, november 2023

Interview tilrettelagt og redigeret af Nicky Heinrichs, stud.hort.arch MDL

Landskabsarkitekt MDL Eirik Bruun & landskabsarkitekt Simon Klindt dimitterede fra Københavns Universitet i juni 2023. I dette portræt fortæller Eirik og Simon om deres speciale, fremtidsdrømme og medlemskabet i Danske Landskabsarkitekter. Portrættet er det sjette og sidste i miniserien om nyuddannede medlemmer fra årgang 2023

Hvad handler jeres speciale om?

Vores speciale Den Grønne Kødby – Nature-based solutions for Urban Resilience in Kødbyen, Copenhagen, vejledet af Ole Fryd og Anne Margrethe Wagner, har rettet søgelyset mod samspillet mellem natur og kultur i byerne

Mere specifikt, udfordringerne, der opstår ved at balancere hensynet til kulturbevaring med behovet for klimatilpasning, samt landskabsarkitekternes afgørende rolle i denne dynamik. 

For at belyse dette har vi udforsket Københavns Kødby, hvis landskab har en række modstridende og komplekse udfordringer. Specialet undersøgte hvordan naturbasserede løsninger kan blive integreret i Kødbyen for at styrke modstandsdygtigheden mod klimaændringer, og skabe livsbetingelser for hele det urbane økosystemet.

Kødbyens brugere og funktioner (kilder findes i rapportens helhed)

Kødbyen er en smeltedigel af urban kompleksitet. Det urbane væv, der udgør Kødbyen, revner i uensartede retninger på grund af divergerende hensyn. En bevaringsværdig bebyggelse af national betydning forfalder på grund af mangel på vedligeholdelsesressourcer. En bred brugergruppe bestående af rusmisbrugere, børn, besøgende, arbejdere, rige og fattige eksisterer. Alle har ret til at bruge bygulvet, men deres ulige interesser skaber friktioner mellem grupperne. Dette er velkendte problemstillinger, der i større eller mindre grad er blevet håndteret med succes i de sidste 20 år. Nu gør endnu en problematik sig gældende, som ikke er blevet tænkt ind – nemlig klimadagsordenen med et vildere, vådere og mere uforudsigeligt lokalklima. 

De kulturelle hensyn, samfundsmæssige hensyn, økonomiske hensyn og klimahensyn spænder i forskellige retninger. Dette gør, at vi i vores afhandling identificerer Kødbyen som “a hotspot of urban complexity”.

Tree Cover mapping (tv.), Hydrological mapping (mf.), Urban Heat Island mapping (th.)

Kødbyens bytopologi, præget af mørke, uigennemtrængelige overflader, skaber et uudholdeligt varmt mikroklima, oversvømmelsesproblemer ved ekstremregn og et område næsten blottet for biodiversitet.

Værnet af Kødbyen beskytter den mod ombygning, men ikke mod klimaændringer! 

Der synes at være bred enighed i branchen om, at det eksisterende bebyggede miljø i byerne skal bevares, beskyttes eller omformes, af hensyn til kulturarv, reduktion af CO2-udledning og klima. Men hvad så, når det drejer sig om en bevaret parkeringsplads, hvis asfalterede overflade bidrager negativt til Københavns klimatilpasning? Det er grundlag for at hævde at dagens ledelse af Kødbyen strider mod Københavns kommunens egne politiske mål.

Den Grønne Kødby Landscape Design Proposal

Visualisering af Flæsketorvet som fremtidig mødeplads

Specialets konklusioner understreger det transformative potentiale i Kødbyens landskab ved at integrere naturbaserede løsninger som et skridt mod urban modstandsdygtighed.Vores designforslag præsenteres ikke som en endelig løsning, men snarere som en invitation til debat mellem landskabsbevaring og klimatransformation samt et bidrag til diskussionen om landskabsarkitekters rolle i krydsfeltet mellem miljømæssige og sociale udfordringer.

Personligt fremmer vi et generelt synspunkt om, at kultur og natur er to sider af samme sag i det urbane habitat. I Kødbyen illustreres det ved, at måden at værne om den menneskelige kultur, vi så godt kan lide, ikke sker gennem traditionel bevarelse, men gennem en transformation af landskabet, der giver mere plads til planter, dyr og mennesker.

Nedslag af Flæsketorvets forestillede landskab

Hvad drømmer I om at arbejde med?

Landskabsarkitekturen har en betydelig kraft og indflydelse på at formidle fortidens landskaber, identificere og kommunikere nutidens aktuelle problemer samt designe løsninger for fremtiden. Vår drøm er at arbejde med hele paletten af løsninger og skalaer, der på forskellig vis bidrager til, at vores byer bliver mere modstandsdygtige for alle, der bruger dem. Fra strategier og planlægning på byniveau til design af kvarterer, parker og nabolag, og helt ned til valg af materialer og planter i transformationen af en enkelt parkeringsplads. Skridt for skridt ønsker vi at bidrage til, at byen bliver bedre for de mange beboere og besøgende, alle mennesker og andre arter, både nu og i fremtiden. 

Vi er trænede i at omsætte input og data fra byens eksperter til rumlige løsninger i det bebyggede miljø. Dette kræver, at vi til enhver tid har et helhedsorienteret syn i projekterne og en systemisk tilgang til problemernes indvirkning og løsningernes potentielle rækkevidde. Desuden mener vi, at skandinavisk landskabsarkitektur potentielt kan spille en afgørende rolle også i udlandet. Vi besidder omfattende viden på mange af de områder, der vil præge det 21. århundrede. Og det ville være yderst givende at også bidrage med den viden i andre klimaer og kulturer.

Simon Klindt (tv.) og Eirik Bruun (th.). Foto: Aspelin Ramm/Bow

Hvorfor har du valgt at være medlem af DL?

Jeg er medlem af Danske Landskabsarkitekter, fordi jeg ønsker at være del af et dynamisk, faglig fællesskab, hvor man kan dele viden og erfaring med ligesindede. DL giver også adgang til en vifte af ressourcer, fra spændende events og kurser til informativt indhold som magasinet Landskab, der konstant beriger vores forståelse af landskabsarkitektur.

Læs hele Eirik og Simons speciale: ‘Den Grønne Kødby – Nature-based solutions for Urban Resilience in Kødbyen, Copenhagen’

 

Eirik Bruun

LinkedIn // [email protected] // +45 42209590

Simon Klindt

LinkedIn // [email protected] // +45 26800751

Plads til bynatur – Skovbrynet Basecamp, Lyngby / Kragh & Berglund

Læs mere

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at benytte vores website accepterer du brugen af cookies.

Cookiepolitik >