Leander Olkner

Landskabsarkitekt MDL Leander Olkner dimitterede fra Københavns Universitet i juni 2022. I dette portræt giver Leander et indblik i sit inspirerende speciale 'Lejre Folk High School - Campus as Classroom', og fortæller om sine fremtidsdrømme og medlemskabet i Danske Landskabsarkitekter

Uddannet fra: Københavns Universitet 2022

af Leander Olkner, oktober 2022

Interview tilrettelagt og redigeret af Caroline Toftild, stud.hort.arch MDL

Landskabsarkitekt MDL Leander Olkner dimitterede fra Københavns Universitet i juni 2022. I dette portræt fortæller Leander om sit speciale, fremtidsdrømme og medlemskabet i Danske Landskabsarkitekter. Portrættet er det sjette og sidste i miniserien om nyuddannede medlemmer fra årgang 2022

Hvad handler dit speciale om?

Den nye Lejre Højskole udvikles til at blive en uddannelsesinstitution, der kredser om tilknytning til naturen, bæredygtig fødevareproduktion, socialt samspil og det moderne landliv. Derved samler den op på karakteristika, kultur og tidsånd for Lejre kommune og det lokalsamfund, den ligger i. Mit speciale, vejledt af Anne Tietjen, formulerer en masterplan for skolens fremtidige campusområde og udarbejder nogle detaljeområder med fokus på at forbinde diverse målgrupper med og gennem landskabet.

Designet afspejler den nye Lejre Højskoles identitet og bevæger sig ud over klassiske designs af læringsmiljøer. På Grangaardens grund, en gammel gård fra 1880, opfylder de nyskabte uderum forskellige krav, der overstiger skolens behov og fremmer socialt samvær, udveksling og opbygning af fællesskaber. Derfor kan campus på den ene side ses som bindeled mellem de nuværende beboere i nabobyen Kirke Såby, nye studerende og kommende beboere i området. På den anden side tilbyder det kommunens samfund et mødested udover et undervisnings- og læringsorienteret undervisningsmiljø.

Diagrammer: rumlig struktur (1), lysninger (2), eksisterende potentialer (3), beplantning (4), forbindelser (5), interaktion (6); Masterplan: viser den nye campus om 15 år

Social interaktion fremmes af overlappende programmatiske tilgange. Dette bruges som et værktøj til at forbinde skolen internt på campus og desuden implementere den nye institution i dens omgivelser og omgivende samfund. Herved vises det store potentiale, der kan findes i at forbedre læringsmiljøer, da de kan bidrage til mere end blot ét enkelt formål. Det nye sted skal ikke kun fremme vidensudveksling, men vil også være et mødested for engagement med andre og naturen.

De gamle landbrugsbygninger omkranser en lukket gårdhave og skaber derved en række uderum, der har potentiale til at rumme et stort udvalg af programmer. Landskabet i de umiddelbare omgivelser af hovedbygningen afspejler alle tre langsigtede forløb i skolernes program, som giver enhver elev mulighed for at identificere sig med det rum, der vil blive deres hjem i et par måneder.

Nye implementeringer i landskabet udvikles i en naturlig succession fra de eksisterende kvaliteter og lokale praksisser. Optagelsen af vandelementer for at markere punkter for interaktion og samling, brug af lokalt landbrug til at fremme socialt engagement og udvidelse af historiske strukturer som den gamle jernbanedæmning for at forbinde området i større skala, er forankret i områdets karakter og historie. I forlængelse af det eksisterende danner et nyt skovrejsningsprojekt en række rydninger på stedet og giver plads til aktørers individuelle krav, som jeg har oversat til et rumligt program.

Køkkenhaven og frugtplantagen omgivet af skov, blomsterenge og buskområder giver bestøverne mad og husly for yderligere at understøtte det økologiske landbrug. For at tilbyde en praktisk oplevelse og derfor give mulighed for et højt niveau af involvering, trækker skolens program på principperne for market gardening

Ved at tilbyde eleverne et læringsmiljø, der rumligt understøtter engagementet med skolens centrale temaer om natur, bæredygtighed og social interaktion, kan der vækkes større interesse for den aktuelle globale krise forbundet med disse emner. Dette har til formål at motivere folk til at arbejde på at danne robuste, bæredygtige og fremtidsorienterede fællesskaber.

Den nye landsbyklynge følger det samme strukturelle koncept med en lysning i skoven og er dermed integreret i den overordnede design tilgang for campus. Fællesskabets landbrug bygger bro mellem gamle traditioner og en stigende interesse for sunde og bæredygtige livsstile. Samtidig giver det mulighed for uformelle møder mellem medlemmer af fællesskabet og kan fungere som en gateway for nye medlemmer til at integrere sig.

Samlet set bidrager dette speciale til diskussionen om, hvordan udendørs undervisningssteder kan give intensive praktiske læringserfaringer, der opnår langvarige læringsresultater og fremmer formel og uformel videndeling gennem social interaktion med henblik på at danne et livligt og inspirerende uddannelsesmiljø.

Arbejdet sigter mod at motivere fremtidige udviklinger for at afvige fra tankegangen om at skabe monofunktionelle rum, men i stedet udforske de andre potentialer, der kan udarbejdes gennem et multifunktionelt designforslag. I dette tilfælde gavner det både lokalsamfundet, tilbyder social- og miljøundervisning og bidrager til naturbevarelse og øget biodiversitet.


Hvad drømmer du om at arbejde med?

Når man lever og arbejder i et miljø, der bliver ved med at blive mere mangfoldigt og komplekst, bliver det klart, at nutidens spørgsmål og krav, der er rettet mod åbne rum, ikke kun kan besvares af én profession. Derfor ligger en af mine faglige hovedinteresser i det tværfaglige arbejde i grænsefladen mellem arkitektur, landskab og forskning i strategisk og masterplan skala.

Jeg vil gerne sammenvæve forskning og principper for byliv og natur med stor opmærksomhed på det enkelte steds identitet, for at danne holistiske og bæredygtige tilgange, indlejret i et strategisk netværk, der giver mulighed for at løse større og mere komplekse problemer end hvad et enkelt designprojekt er i stand til at løse. I mit arbejde trives jeg med at knytte nyere forskning til nutidig praksis og undersøge, hvordan nye videnskabelige resultater kan omsættes til velfungerende landskaber.

Leander Olkner

Hvorfor har du valgt at være medlem af DL?

Jeg blev medlem af Danske Landskabsarkitekter for det var en fantastisk mulighed for at blive yderligere involveret i det lokale planlægningssamfund. Især nyhedsbrevet og magasinet LANDSKAB er en inspirerende måde at finde information om aktuelle begivenheder og skabe opmærksomhed om aktuelle og nye emner.

Nu, da jeg har afsluttet kandidatuddannelsen, ser jeg frem til at blive en del af et aktivt og inspirerende fællesskab og en platform, der fremmer faglig udveksling og fremtidsorienteret udvikling.


Kontakt Leander på LinkedIn.

Læs hele Leanders speciale ‘Lejre Folk High School – Campus as Classroom’ på ISSUU:

Plads til sammenhæng – Sundstrup Havn, Viborg / ArkPlan Landskabsarkitekter

Læs mere

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at benytte vores website accepterer du brugen af cookies.

Cookiepolitik >