Martin Eriksson

Landskabsarkitekt MDL Martin Eriksson dimitterede fra KU i juni 2021. I dette portræt giver Martin et indblik i sit inspirerende speciale, og fortæller om sine fremtidsdrømme og medlemskabet i Danske Landskabsarkitekter

Illustration från den nordliga delen av Prøvestenen där ‘Terrain vague’ karaktären bevaras samtidigt som jorden renas av vegetationen.

Uddannet fra: Københavns Universitet 2021

af Martin Eriksson, september 2021

Interview tilrettelagt og redigeret af Katrine Lundemark, stud.hort.arch MDL

Landskabsarkitekt MDL Martin Eriksson dimitterede fra KU i juni 2021. I dette portræt fortæller Martin om sit speciale, fremtidsdrømme og medlemskabet i Danske Landskabsarkitekter. Portrættet er det første i miniserien om nyuddannede medlemmer fra årgang 2021

Hvad handler dit speciale om?

Mitt afgangsprojekt heter ‘Prøvestenen – A terrain vague of future becoming’ och handleddes av Rikke Munck Petersen.

Begreppet ‘terrain vague’ defineras enligt den danske skulptören Willy Ørskov som ett informelltområde utanför stadens produktiva delar. Det är ett område där urbanisering ännu inte har skett och även omplatsen kan se rå ut vid första anblick har denofta många kvalitéer. Här kan spontana aktiviteter uppstå och vegetationen är ofta artrik vilket gynnar biodiversiteten. I och med att dessa områden blir färre och färre i takt med en ökad urbanisering, ville jag i mitt examensarbete undersöka hur ett sådant område kan utvecklas samtidigt som dess kvalitéer bevaras.

Prøvestenen som ligger utanför Amager i København, kan ses som ett ‘terrain vague’-område. Det är en ö vars framtida användning är under spekulation. Mitt projektet handlar om en framtida utveckling av Prøvestenen via ett designförslag som skapar en ny, mer hållbar karaktär på ön. Idag är ön känd för att vara Københavns sten-, grus- och bränsleförråd, också kallad Benzinøen.

Förslaget fokuserar på att ge Prøvetenen en ny, grön karaktär och göra ön mer tillgänglig till de lokala omgivningarna. Ön utvecklas steg för steg i faser samtidigt som den industriella aktiviteten avvecklas. Eftersom jorden på Prøvetenen är förorenad på grund av lagringen av bränsle, är designförslaget baserat på en strategi att rena jorden genom att använda vegetation som huvudmetod.

Genom analyser via olika medium såsom historisk kartläggning, läsning av lokala planer, diagram, fotografi och fysiska modeller presenteras möjligheter och utamningar för att utveckla Prøvestenen.

" Mitt projektet handlar om en framtida utveckling av Prøvestenen via ett designförslag som skapar en ny, mer hållbar karaktär på ön. "

Analys i modell. Allén från Prags boulevard kan förlängas och skapa en grön koppling ut till Prøvestenen.

Projektet föreslår en designstrategi. Strategin är baserad på hur man kan kan använda vegetation, topografi och de existerande silornaför att transformera ön till en grön rekreationspark och ett framtida urbant område.    

Designförslaget består av tre faser, där utvecklingen av ön sker i relation till nedmonteringen av de industriella aktiviteterna.

De 3 utvecklingsfaserna där vegetationen renar jorden över tid

" Genom att låta vegetationen stå orörd på vissa ställen och säsongsvis ta bort förorenad biomassa på andra platser fungerar vegetationen som ett medium att få bort föroreningar från marken och samtidigt skapa rumsliga variationer över tid. "

Masterplan för en framtida vision av Prøvestenen

De många silorna på ön kan transformeras och ingå i en upplevelsepark

Förslaget fokuserar på att bättre koppla Prøvestenen till dess omgivningar, skapa en sammanhängande grön infrastruktur med varierande landskapskaraktärer och förbereda ön för att bli en ny stadsdel och naturpark i framtiden. Detta skapar ett samspel mellan rening av jord och landskapsdesign.

Genom att låta vegetationen stå orörd på vissa ställen och säsongsvis ta bort förorenad biomassa på andra platser fungerar vegetationen som ett medium att få bort föroreningar från marken och samtidigt skapa rumsliga variationer över tid.

Portrætfoto af Martin Eriksson

Hvad drømmer du om at arbejde med?

Jag drömmer om att arbeta med landskapsprojekt i både stora och små skalor. Jag ser fram emot att kunna kombinera bygda element medvegetation för att skapa nya platser och rumsligheter. Jag vill arbeta för att få in mer grönska i urbana områden och skapa offentliga miljöer som är positiva för både människan och naturen.

Hvorfor har du valgt at være medlem af DL?

Jag tycker det är spännande att få ta del av och läsa om nya projekt och evenemang som är på gång i landskapsarkitekturbranshen. Sedan blir jag lika glad varje gång ett nytt nummer av tidskriften LANDSKAB kommer då jag tycker att det är ett väldigt fint och inspirerande magasin.

Se hele Martins speciale ‘Prøvestenen – A terrain vague of future becoming’ på issuu

 

Plads til kystsikring – Kystsikring og Strandbeskyttelse, Nørre Lyngby / NATOUR

Læs mere

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at benytte vores website accepterer du brugen af cookies.

Cookiepolitik >