Terese Sofie Hjorth Rasmussen

Landskabsarkitekt MDL Terese Sofie Hjorth Rasmussen er nyuddannet fra Københavns Universitet. Her fortæller Terese om specialet, fremtidsdrømme og medlemsskabet i Danske Landskabsarkitekter. Portrættet er det første i Danske Landskabsarkitekters miniserie om de nyuddannede fra årgang 2019

Foto: Den 21. juni 2019. forsvarede jeg mit speciale kaldet Absence/Presence - A strategic framework and design proposal for Kalvebod Fælled, Naturpark Amager. Jeg havde lektor og landskabsarkitekt MAA mdl Rikke Munck Petersen som vejleder og landskabsarkitekt mdl Alexandra Vindfeld Hansen, SLA som sensor til forsvaret. Her ses plantegning over The Forest Islands.

Uddannet fra: Københavns Universitet 2019

af Terese Sofie Hjorth Rasmussen, 2019

Landskabsarkitekt mdl Terese Sofie Hjorth Rasmussen er nyuddannet fra Københavns Universitet. Her fortæller Terese om specialet, fremtidsdrømme og medlemsskabet i Danske Landskabsarkitekter. Portrættet er det første i Danske Landskabsarkitekters miniserie om de nyuddannede fra årgang 2019

Hvad handler dit speciale om?

Specialet, Absence/Presence – A strategic framework and design proposal for Kalvebod Fælled, Naturpark Amager, fokuserer på Kalvebod Fælled, det største af de fire delområder i Naturpark Amager. Kalvebod Fælled er et menneskeskabt landskab, formet af en sammenflettet historie mellem inddæmning af land for fremtidigt militært brug. Grundet det militære formål får naturen lov at udvikle sig med et rigt og unikt dyre- og planteliv, hvilket er hvad vi specielt kender området for i dag. Men dykker man ned i historien om stedets tilblivelse og tidligere formål, viser denne historie sig også unik på alle parametre og fungerer samtidig som fundament for denne nye natur. Det er derfor denne fortælling, der bliver omdrejningspunktet for den fremtidige landskabsstrategi og de designforslag jeg præsenterer gennem specialet.

Besøger du området i dag findes der mange spor i de forskellige landskabslag, der afslører områdets tidligere brug og fortællingen om dets eksistens. Dog ses formidling af kulturhistorien fraværende. Med den nye strategi og tre stedsspecifikke interventioner griber jeg fat i fortiden, både fra før inddæmningen, men også det efterfølgende militære brug. Det sker både gennem rent naturbaserede løsninger og mere byggede interventioner. De tre nye interventioner kaldes The Coastline, The Forest Islands og The Nike Islands.

Foto: De tre interventioner The Coastline, The Forest Islands og The Nike Islands.

Kort fortalt er The Coastline er et nyt indlandsdige, der repræsenterer den gamle kystzone, og dermed fremhæver hvor stor en del af landskabet, der faktisk er inddæmmet land. Yderligere tager diget del i den i dag vidtspredte infrastruktur samtidigt med, at det forbinder The Forest Islands og The Nike Islands. The Forest Islands er nyetableret skov, der tager sin form af de tidligere lavtliggende øer Koklapperne. På denne måde fremhæver skovens volumen fortællingen om fortiden samtidigt med, at den skaber kontrast i oplevelsen mellem det omkringliggende åbne landskab og den nye omkransende skov.

The Nike Islands løfter sammen med en ny rute rundt i området, potentialerne i det tidligere Nike Launch Area, Søndre Pumpestation og Kalvebod Dige som fremtidige formidlere af stedets unikke kulturhistorie. Inde i det tidligere Nike Launch Area foreslås en fremtidig lejrskole, en café og et militærfokuseret museumssite. Ved Kalvebod Dige foreslås en fremtidig terrasse, en platform og et inddæmningsfokuseret museumssite ved Søndre Pumpestation. De to øer bindes sammen inden for diget via en ny bro, som følger kote 0 og dermed repræsenterer hvor havet burde gå. De tre nye interventioner tager alle fat i stedsspecifikke potentialer og udfordringer, mens de sætter kulturhistorien i fokus.

Foto: Portætfoto fra specialeforsvaret den 21. juni 2019.

Hvad drømmer du om at arbejde med?

Jeg drømmer om at få arbejde på en tegnestue, hvor jeg håber på at få lov til at være med til at skabe fremtidige værdifulde projekter. Jeg er glad for design og idéudvikling – men projektering med tekniske løsninger er også altid en sjov udfordring.

Hvorfor har du valgt at være medlem af DL? 

Jeg er medlem af Danske Landskabsarkitekter for at støtte op om, og tage del i, det faglige fælleskab, som foreningen rummer. Jeg vil gerne støtte de mange opgaver, som bestyrelsen tager vare på, både inden for foreningens egne rammer men også ude i landet og i verden. Både som studerende og nu som nyuddannet er jeg glad for de mange faglige arrangementer der afholdes. Jeg elsker at lære mere om vores fag, samtidig med at jeg får gode muligheder for at styrke mit faglige netværk.

Se hele Tereses speciale her

 

 

Plads til naturen – Naturkraft, Ringkøbing / SLA

Læs mere

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at benytte vores website accepterer du brugen af cookies.

Cookiepolitik >