Trine Olesen

Landskabsarkitekt MDL Trine Olesen dimitterede fra Arkitektskolen Aarhus i juni 2022. I dette portræt giver Trine et indblik i sit inspirerende speciale ’FJORDLANDET - En landskabsbaseret udviklingsstrategi for Hornsherreds potentialer', og fortæller om sine fremtidsdrømme og medlemskabet i Danske Landskabsarkitekter

Udsigstplatform i et foranderligt landskab

Uddannet fra: Arkitektskolen Århus 2022

af Trine Olesen, august 2022

Interview tilrettelagt og redigeret af Caroline Toftild, stud.hort.arch MDL

Landskabsarkitekt MDL Trine Olesen dimitterede fra Arkitektskolen Aarhus i juni 2022. I dette portræt fortæller Trine om sit speciale, fremtidsdrømme og medlemskabet i Danske Landskabsarkitekter. Portrættet er det første i miniserien om nyuddannede medlemmer fra årgang 2022

Hvad handler dit speciale om?

Mit navn er Trine Olesen, jeg er 31 år og uddannet byplan- og landskabsarkitekt fra Arkitektskolen Aarhus. Som arkitekt synes jeg det er interessant at arbejde i spændingsfeltet imellem det strategiske helhedsorienteret niveau og ned til det helt konkrete niveau. At kunne oversætte strategi til konkret formgivning er for mig en vigtig disciplin.

Mit afgangsprojekt hedder FJORDLANDET – en landskabsbaseret udviklingsstrategi for Hornsherreds potentialer. Projektet er udviklet i samarbejde med Julie Augusta Junge.

Med udgangspunkt i Frederikssund kommune, sætter afgangsprojektet fokus på en landskabsbaseret udviklingsstrategi for halvøen Hornsherred, som er en del af Frederikssund kommune. Projektet søger at styrke landskabets kvaliteter og hermed skabe vækst for turisme og bosætningspotentialet. Hornsherred skal være tilgængeligt, velkommende og relevant. Der skal være nærhed til kysten og nærhed til naturen, både for hverdagsbaserede brugere og for de oplevelses-besøgende.

Projektet arbejder med en fjordstrategi som er helhedsorienteret og som søger at skabe forbindelse fra midten af halvøen og ud til kystbåndet.

Østkysten er projektets udviklingsområde og er med to særlige fokusområder her hvor afgangsprojektet søger at oversætte strategi til konkret formgivning og design.

Området omkring Åsen er præget af en fattig infrastruktur og er i den kritiske zone i forhold til oversvømmelser af eksisterende boligområde.

Nyt stiforløb langs Åsen.

udsigtsplatform på højderyggen.

Området omkring Gerlev Skalleværk rummer et unikt po- tentiale for etablering af et nyt overnatningssted og skaber hermed rammerne for en ny udflugtsdestination for turister såvel som helårsbosættende.

Delområdets grundide om et nyt, attraktivt overnatningssted understøttes af tal, der viser, at turismen i hele Fjordlandet er støt stigende, men også at der mangler overnatningsmuligheder.

Hvad drømmer du om at arbejde med?

Som byplan- og landskabsarkitekt er mit fokus klimatilpasning, som afgørende parameter for byens og naturens indskrivning i fremtiden. Jeg drømmer om at være med til at forme helt særlige oplevelser i byens rum og bidrage til en kvalificeret planlægning som kan være med til at skabe nytænkende og fremtidssikret byer. Jeg ser mig selv arbejde videre med den helhedsorienteret tilgang til arkitekturfaget. At oversætte strategi til konkret formgivning og altid have landskabslæsning og konteksten inkorporeret i projekterne fra start til slut.

Hvorfor har du valgt at være medlem af DL?

Jeg er medlem af Danske Landskabsarkitekter da jeg blandt andet ønsker at støtte op om foreningens gode arbejde.
Jeg sætter stor pris på at modtage tidsskriftet LANDSKAB, der altid giver mig inspiration og bidrager til relevant læsning. Tidsskriftet holder mig altid opdateret på hvad der rør sig i faget.


Læs hele Trines projekt ’FJORDLANDET – En landskabsbaseret udviklingsstrategi for Hornsherreds potentialer’ her

Plads til sammenhæng – Sundstrup Havn, Viborg / ArkPlan Landskabsarkitekter

Læs mere

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at benytte vores website accepterer du brugen af cookies.

Cookiepolitik >